CCMR

ОТНОСНО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Air Bags
  • Manual
  • Air Conditioning

ПРЕДАВАНЕ

Manual

5 Пътници

3 Багаж