Декларация за поверителност

Настоящата политика е актуализирана на 28/04/2023.

 

Enterprise Holdings, Inc., чрез своите независими регионални дъщерни дружества (общо „Enterprise Holdings“) и мрежа от независими франчайзополучатели и търговски партньори, управляващи марките Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car, осигурява глобално управление на резервациите и наемите. Този сайт е на оторизиран франчайзополучател. За управление на личните данни и глобалните практики за резервации на Enterprise Holdings вижте общата политика за поверителност на Enterprise Holdings.

В МИРКАТ ООД ние уважаваме Вашата поверителност. Въведохме тази политика за поверителност („Политика за поверителност“), за да обясним нашите практики, свързани със събирането и употребата на данни. Можете да научите повече в разделите по-долу.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 • Информация, събрана по отношение на Вас
  Вие можете да ни предоставите конкретна информация във връзка със сделка или Ваше взаимодействие с нашите уебсайтове или наша локация. Ние събираме от Вас следния вид лична информация:
 • Вашето име/фамилия, Вашия адрес, Вашия имейл, Вашата дата на раждане, телефонен номер за контакт.
 • Информация за Ваши награди от Enterprise, Alamo или National, информация за онлайн потребителски акаунт, номер на членство/корпоративен идентификационен номер, паспортна информация и данни за често летящи лица и партньори при пътуване и данни за Вашата кредитна карта.
 • Информация, свързана с наемането на превозно средство, включително местоположението, от което е наето превозното средство, дата на неговото взимане под наем, номера на пристигащия полет, вида наемане и Вашите предпочитания.

Като франчайзополучател, Enterprise Holdings, Inc. и/или всяко от неговите съответни дъщерни дружества (“Enterprise”), Enterprise може да споделя с нас информация, свързана с Вашите резервации. Във връзка с тези сделки, ние и Enterprise сме независими администратори на данни. Ние, също така, споделяме с Enterprise информация, свързана с Вас, която е описана по-долу в раздел „С кого споделяме информация“.

Трети страни ни предоставят информация, свързана с Вас, включително:

 • Източници на препратки, като сайтове за онлайн резервации на трети страни (които ни предоставят обща контактна информация и номер на потвърждение на резервацията, с цел да се улесни наемането), Вашия работодател (обща контактна информация) и Вашия застраховател (обща контактна информация и информация, свързана с политиката).
 • Хотелски клубове, клубове на авиокомпании и членски клубове, които ни предоставят Ваша обща информация за контакт и информация за извършени резервации.
 • Агенции за кредитно отчитане, които, с цел предотвратяването на измами, ни предоставят информация, свързана с идентичността.
 • Доставчици на услуги, като поддръжка на клиенти (информация, свързана обслужването на клиенти и запитвания, извършени от Вас).
 • Трети страни, които си сътрудничат с нас, като компании за оказване на пътна помощ, пътна поддръжка, застрахователни компании, публични органи, адвокати, организации за кредитни карти и банки.

С Ваше съгласие, ние ще получаваме достъп до информация, базирана на Вашето местоположение или ще събираме маркери за местоположение от Вашето мобилно устройство или на базата на Ваш IP адрес. Ние ще използваме тази информация, за да Ви предоставяме уведомления, свързани с нашите локации, обратна информация, локални оферти или друга информация, която смятаме, че би Ви била полезна за предоставянето на по-добри услуги. Ние не използваме тази информация, за да Ви откриваме по причини, различни от предоставянето на конкретната услуга. С Ваше съгласие, нашето приложение ще използва камерата на Вашето устройство. Ако в миналото сте ни позволите да използваме информацията за Вашето местоположение или камерата на Вашето устройство и сега желаете да откажете това разрешение, моля, променете настройките на Вашето устройство.

Данни за употребата и местоположението на превозното средство

Вашето превозно средство може да бъде оборудвано с (i) с функционалности за аварийно уведомяване, като eCall System и (ii) телематични системи и информационно-развлекателни системи ("Телематични системи"), които са самостоятелно контролирани от производителя ("Производител на оригиналното оборудване") на Вашето превозно средство. eCall System се предоставя с цел да се гарантира, че Вие и Вашите спътници получавате подходяща помощ в случай на извънредна ситуация. eCall автоматично ще осъществи повикване и ще предостави на службите за спешна помощ информация, свързана със злополуката. Ние, също така, използваме, разкриваме и имаме достъп до тази информация. В случай, че превозното средство бъде докладвано като евентуално или действително изгубено или откраднато, ние ще поискаме достъп до необходимите данни от Телематичните системи от съответния производител на оригиналното оборудване. Контактна информация за производителите на оригиналното оборудване, наред с тяхната приложима политика за разкриване на информация, която може да включва ограничения по отношение на системите и услугите, изключения от гаранцията, ограничения на отговорността, описания, касаещи употребата, разкриване и съхраняване на информация, Вашите индивидуални права и информация за прехвърлянето на данни извън Европейската икономическа зона, може да намерите на уебсайта на производителите на оригиналното оборудване посредством таблото за управление на превозното средство.

Телематичните данни ще бъдат споделяни с доставчиците на спешни услуги, други лица, които съдействат за реагиране в случай на злополука, операторите на телематични услуги или лица, към които имаме правно или договорно задължение да предоставяме такива данни.

Когато използвате сателитна навигационна система или информационно-развлекателна система в превозното средство, Вие носите отговорност за информацията, която се съхранява в тези системи, в резултат на тяхната употреба от Ваша страна. Ние не можем да гарантираме поверителността или конфиденциалността на такава информация и Вие трябва да я изтирете, преди да ни върнете превозното средство. Ако не направите това, следващите ползватели на превозното средство ще имат достъп до тази информация.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДЕЦА

Нашите уеб сайтове не са насочени към и не събират умишлено информация от деца, на възраст под 18 години или на възраст, под тази, определена за настъпване на пълнолетие във Вашата страна. Ако все пак смятате, че Вашето дете ни е предоставило лична информация за себе си и желаете да я изтрием, моля, свържете се с нас на нашия имейл адрес.

Как използваме Вашата информация

Ние използваме информация, която събираме от Вас или за Вас, за да Ви предоставим нашите услуги, както и за следните цели:

 • Когато е необходимо да сключим договор с Вас или да Ви предоставяме услуги за срока на договора, включително
  o Да подпомогнем операциите, които сте пожелали, като запазване и наемане на превозни средства.
  o Да предоставим услуга на клиента, свързана с Ваше взаимодействие с нас или в отговор на Ваше запитване.
  o Да Ви включим в нашите програми за лоялни клиенти и да Ви изпращаме непромоционална информация, свързана с текущото Ви членство в тези програми.
 • Когато е необходимо да спазим правно задължение, включително
  o Да споделяме със службите за спешна помощ информация за местоположението на Вашето превозно средство в случай, че сте претърпели пътен инцидент.
  o Да споделяме информация с правителствените и регулаторните органи, когато тя е поискана по силата на закона или във връзка с правна процедура, задължение или запитване.
 • Когато това е необходимо във връзка с нашите законни интереси, посочени по-долу, и когато Вашите права за защита на данните нямат превес над нашите интереси, включително
  o Да предаваме важна за Вашето наемане информация, като сигнали за пристигане и връщане.
  o Да ни подпомогне за предоставянето на по-добри продукти и услуги: например, да оценим работата на нашите служители, да оценим качеството на получените продукти и услуги и да ни помогне да подобрим нашите уеб сайтове, съоръжения и услуги.
  o Да изготвим статистика и анализ относно употребата на нашите уеб сайтове, продукти и услуги от нашите клиенти.
  o Да защитаваме своите законни права и да управляваме сигурността на нашите мрежи и собственост. Например, ние ще използваме CCTV, за да гарантираме сигурността на нашите помещения и да поддържаме списъци „Не отдавай под наем“ на клиенти, при които има риск за плащането на наема и безопасността.
  o Да споделяме Ваша информация с трети страни, с цел предотвратяването на измами и защита на нашите бизнес интереси и права, поверителност, безопасност и собственост или други обществени такива. Ние ще правим това, за да събираме неплатени сметки, за да избегнем отговорността при наложени на Вас санкции (например, призовки, свързани с движението по пътищата) и във връзка с обработката на искове.
  o Да споделяме Вашата информация с трети страни, с цел да ни позволят да упражним наличните средства за правна защита или ограничаване на щети, които сме претърпели и да наложим условията на всеки договор за наем или условията и правилата на нашите уеб сайтове.
  o Да споделяме Вашата информация с трети страни, с цел да ни позволят да упражним наличните средства за правна защита или ограничаване на щети, които сме претърпели и да наложим условията на всеки договор за наем или условията и правилата на нашите уеб сайтове.
  o Да ни позволят да използваме телематичните системи (например, за да проследим изминатите километри и местоположението в случай на кражба и да ни предупредят, ако телематичните системи са били свалени или подправени).
  o Да събираме от службите за пътна помощ или от застрахователните компании информация за Вашето състояние, вследствие на злополуката, и да я споделяме, за да защитим законните интереси на нашето дружество.
 • Когато сте дали своето съгласие, включително
  o Да Ви изпращаме текстови съобщения, за да Ви предоставим чувствителна във времето комуникация, свързана с Ваша операция (например, забавяне, вследствие на строителни дейности в част от летището), информация за лоялност и награди и проучвания, свързани с изживяването на клиента.

Съхраняване на лична информация за Вас

Ние съхраняваме лична информация за Вас толкова дълго, колкото е необходимо за да изпълним нашите бизнес цели, както е посочено по-долу:

• Наемни операции: Данните, свързани с Вашия договор за наем, се съхраняват и могат да бъдат използвани по-дълго от времето, необходимо за предоставяне на нашите услуги към Вас с цел да бъдат изпълнени и защитени законните интереси на нашето дружество и колкото е предписано от съответните правителствени закони (включително, данъчни, граждански и други правни разпоредби).

• Заявки, свързани с обслужването на клиенти: Данните, свързани с Ваши заявки за обслужване на клиенти, се съхраняват в продължение на 10 години и могат да бъдат използвани с цел да бъдат изпълнени и защитени законните интереси на нашето дружество и колкото е предписано от съответните правителствени закони (включително, данъчни, граждански и други правни разпоредби).

• Спорове и правоприлагане: Вашите данни могат да бъдат споделяни с публични органи и ще бъдат използвани с цел да бъдат изпълнени и защитени законните интереси на нашето дружество и колкото е предписано от съответните правителствени закони (включително, данъчни, граждански и други правни разпоредби).

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ

Съдружници

Ние споделяме информация, която събираме за Вас, с нашите съдружници („Съдружници“) за следните цели:

Под-франчайзополучатели: Естеството на работата и операциите изисква от нас да споделяме информация за Вашата резервация и запазване с нашите под-франчайзополучатели в и извън рамките на ЕС. Във връзка с тези операции, под-франчайзополучателят е независим администратор на данни или еквивалентен, съгласно приложимото право, и той ще поддържа своя собствена политика за поверителност по отношение на данните, свързани с наемането, които Вие сте предоставили на под-франчайзополучателя, независимо дали такива данни са събрани чрез уеб сайтове на Съдружници или други онлайн платформи и/или негови Дъщерни дружества или са събрани от под-франчайзополучателя на местата за обслужване. Препоръчва се да проверите политиката за поверителност на под-франчайзополучателя, която е приложима към Вашата операция.

Наши доставчици на услуги и бизнес партньори: Ние ще споделяме Ваша информация с трети страни, като (1) организации за кредитни карти, банки, доставчици на административна и техническа поддръжка, туроператори, туристически агенти, застрахователни компании, компании за оказване на пътна помощ, адвокати, други клиенти или партньори, (2) компании, които извършват за нас проучвания за клиентите или проучвания за степента на удовлетворение, (3) доставчици на поддръжка на клиента, като доставчика на нашата функция за чат на живо, (4) доставчици на услуги за събиране на дългове, (5) лица, обработващи искове и публични органи в и извън територията на България.

Enterprise:
Ние споделяме Ваша лична информация с Enterprise за следните цели:
• За да управлява извършеното от Вас наемане на превозно средство и за да може Enterprise да влезе в контакт с Вас или да Ви подпомогне във връзка с извършения от Вас наем.
• Във връзка с всяка злополука, възникнала вследствие на сделки с Enterprise, извършени от Вас или от допълнителен упълномощен водач, ако Enterprise прецени, че в резултат на такава злополука, Вие или допълнителния упълномощен водач бихте били рискови при бъдещо наемане на превозно средство.
• За да може Enterprise или трета страна, негов доставчик на услуги, да осъществи телефонно проучване относно степента на удовлетвореност на клиента.
• За да Ви изпраща маркетингови съобщения във връзка със сходни продукти или услуги, за които Enterprise смята, че биха представлявали интерес за Вас, включително целеви реклами на сайтовете на Enterprise, на сайтовете на избрани партньори и в социалните мрежи.
• За да изготвя статистика и анализи за Вас – и за всеки приложим допълнителен оторизиран водач – употреба на продукти и услуги на Enterprise, включително статистика на базата на анонимни данни, което би дало възможност на Enterprise да предостави на Вас и на други клиенти услуги, продукти, функции и функционалности.

При споделянето на такава информация с Enterprise, ние и Enterprise функционираме като независими администратори на данни. Enterprise поддържа своя собствена политика на поверителност по отношение на информацията, която предоставяме на Enterprise. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за поверителност на Enterprise, която можете да откриете тук: https://privacy.ehi.com/en-gb/home.html

Когато споделяме Ваши лични данни, ние изискваме от всички страни да зачитат сигурността на Вашите лични данни и да ги третират съгласно закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги да използват Вашите лични данни за техни собствени цели, а им позволяваме да обработват Вашите лични данни единствено за конкретни цели и в съответствие с нашия договор.

Правителствени органи
Вашата лична информация може да бъде споделена и с правителствени органи, в съответствие с горепосоченото.

Продажба, сливане или промяна в контрола
Вашата информация може да бъде предадена и на друго дружество в случай на прехвърляне, промяна в собствеността, реорганизация или прехвърляне на целия или на част от бизнеса или активите. Това ще се случи, ако страните са сключили договор, съгласно който събирането, употребата и разкриването на информация е ограничено до тези цели на бизнес операцията, включително определяне дали търговската сделка да продължи или не. Вие ще бъдете уведомени чрез съобщение в социалните медии или на настоящия уеб сайт.

ГЛОБАЛЕН ТРАНСФЕР И ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Информацията, която сте ни предоставили или която сме събрали, може да бъде прехвърлена или достъпна за субекти по целия свят, включително:
• Enterprise: Ако направите резервация при нас или при корпоративна локация на Enterprise, ние ще прехвърлим Вашата лична информация на Enterprise. Enterprise Holdings, Inc. е със седалище в Съединените щати и разполага с корпоративни локации в Съединените щати, Канада, Германия, Испания, Франция, Ирландия и Обединеното Кралство.
• Трета страна, доставчик на услуги: Ние използваме трети страни, доставчици на услуги, които са разположени в или извън държавите, в които се намираме ние, като а) на EAN Data Services UK Ltd., б) на Enterprise Holdings Inc и/или свързани с тях филиали и/или дружества, предоставящи поддържащи услуги, които си запазват правото на франчайзинг със системите на Enterprise (моля, проверете политиката за поверителност на Enterprise Holdings Inc на следния линк: https://privacy.ehi.com/en-gb/home.html, в) всички дружества, изпълняващи ролята на независими администратори, г) TSD Rental LLC (действащо в ролята на страна, обработваща лични данни).

ВАШИТЕ ПРАВА
Вашите права могат да включват правото: 1) да поискате от нас копие от Вашата лична информация, 2) да поискате от нас да коригираме Вашата лична информация, 3) да поискате от нас да изтрием определена категория или вид информация, 4) да поискате от нас да ограничим определена част от обработката, 5) да получите информацията, която сте предоставили в структуриран, машинно-четим формат и 6) да прехвърлите част от тази информация на други организации. Вие имате правото да възразите срещу обработката на лична информация, въз основа на нашите законни интереси. Когато сме поискали Вашето съгласие за обработка на информацията, Вие имате правото да оттеглите това съгласие по всяко време.
Ние си запазваме правото да не разрешаваме достъп до Вашата информация или да ограничим Вашите права (например, ако такова разкриване на информация е забранено със закон или ако има вероятност правата на друг човек да бъдат нарушени). В някои случаи, това може да означава, че ние можем да запазим Вашата лична информация, дори ако Вие сте оттеглили своето съгласие.

Право на подаване на жалба до органа за защита на личните данни
Вие имате правото да подадете жалба до органа за защита на личните данни във връзка с въпроси, касаещи обработката на Вашите лични данни. За да разберете юрисдикциите на този орган и как да подадете жалба, можете да посетите неговия уеб сайт https://www.cpdp.bg, където има подробна информация за това.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

Когато е необходимо, ние ще актуализираме настоящата Политика за поверителност, за да отразим промените, извършени в практиките за поверителност. В случай, че извършим материални промени, ще Ви уведомим за това на този сайт или по друг начин, изискуем или позволен по силата на закона, преди извършените промени да влязат в сила. Препоръчваме Ви да преглеждате сайта периодично във връзка с последната информация относно нашите практики за поверителност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ако извършване наем или посещавате уеб сайт или мобилен сайт в някоя от следните държави, администраторите на данни са следните.
Държава Администратор на данни Информация за контакт
България МИРКАТ ООД ул. Поп Грую 96, София 1836
Тел: 02 439 09 30
Email: dataprotection@suzuki.bg