ICMR

ОТНОСНО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Manual
  • Air Conditioning

ПРЕДАВАНЕ

Manual

5 Пътници

2 Багаж