FVMR

ОТНОСНО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Manual
  • Air Conditioning

ПРЕДАВАНЕ

Manual

8 Пътници

3 Багаж