IFMR

ОТНОСНО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • AM/FM Stereo Radio
  • Manual
  • Air Conditioning
  • 4 Wheel Drive

ПРЕДАВАНЕ

Manual

5 Пътници

3 Багаж