MAINZ HBF Car Hire

MAINZ 55122

Location Details

MAINZ HBF, WALLSTRASSE 1, MAINZ 55122, DE

06131-8847910

ARRIVAL DIRECTIONS

Напуснете централната гара на Майнц зад коловози 6 и 8 в посоката на западния изход. Слезте с ескалатора надолу. Ще се озовете под мост. Завийте надясно и след 100 m ще видите бяла сграда с нашия клон на партера. Слезте по трите малки стълбища и пресечете кръстовището със светофари (Wallstrasse).

Nearby Locations

Основни данни & Политики