VAGAR AIRPORT (FAE) Car Hire

SORVAGUR 380

Location Details

VAGAR AIRPORT, A HALSI 23, SORVAGUR 380, FO

299800

ARRIVAL DIRECTIONS

Първо трябва да излезете от портала за пристигащи. След като го направите, ще видите пред себе си изходните врати, през които се излиза от сградата на терминала. Излезте от сградата на терминала и след като го направите, завийте наляво, изминете 50 метра и ще стигнете до гишето на Enterprise на Фарьорските острови. Знаците също ще ви покажат пътя.

Основни данни & Политики